Các hình thức vận chuyển và cước phí

1. Giao tại cửa hàng

  • Quý khách đến cửa hàng của chúng tôi để lấy hàng.
  • Hình thức này không có phí giao hàng

2. Giao nhà xe tại TP.HCM

  • Quý khách chỉ định nhà xe (chành xe) tại TP. HCM và chúng tôi sẽ giao hàng cho nhà xe theo chỉ định.
  • Cước vận chuyển từ cửa hàng đến nhà xe do website tính tự động và được cộng vào đơn hàng.
  • Cước vận chuyển của nhà xe do Quý khách tự trả

3. Giao tận nơi

  • Chúng tôi sẽ giao hàng đến địa chỉ trên đơn hàng của quý khách.
  • Website sẽ tự động tính mức Phí giao hàng hợp lý, tương đương với mức cước vận chuyển thực tế trên thị trường
  • Trong một số ít trường hợp giao hàng tại các huyện/đảo xa, có thể có phát sinh phụ phí vận chuyển