Các thông số kỹ thuật của thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) hay còn gọi là thiết bị triệt xung

Cấp bảo vệ IP là gì ?

Mã IP (Theo wikipedia) Mã IP, Nhãn Bảo vệ Quốc tế (International Protection Marking), Tiêu chuẩn IEC